Introductie

Met het digitaliseren van communicatie en formaliseren van processen is onze werkomgeving naar een hoger plan getrokken. Echter, juist op de plekken waar we dit in hoge mate hebben doorgevoerd, lijkt er iets te ontbreken. Communicatie is onpersoonlijker geworden en de afstand tot onze relaties lijkt toe te nemen. Zijn we in staat om de persoonlijke benadering aan onze nieuwe manier van werken  en communiceren toe te voegen? Wij denken dat dit kan. Per slot van rekening worden beslissingen niet alleen op basis van feiten genomen, maar vooral op basis van goed vertrouwen. De ‘personal touch’ is wat ons binnen Contentsupply drijft en aanzet tot nieuwe mogelijkheden, zowel binnen de medische sector als de farmaceutische branche.

read more

Blended digital print

De hype omtrent apps, smartphones en medische tools is inmiddels grotendeels overgewaaid. Er zijn zeker successen geboekt maar veel is ook anders gelopen dan verwacht. Adoptie van deze nieuwe mogelijkheden blijkt in de praktijk weerbarstig en in de healthcare complex te sturen. De praktijk vraagt in een aantal gevallen ook om een persoonlijkere oplossing.  Door de kracht van print te combineren met digitaal beeld en interactie ontstaat een nieuwe laagdrempelige manier om dichter bij uw relaties te komen. 

read more

AV als persoonlijke ‘klik’

Hét gezicht van uw organisatie is ook nu in de digitaliserende wereld van vitaal belang voor het onderhouden van uw netwerk en relaties. Ondanks nieuwe mogelijkheden blijft een gereduceerd maar zeer gericht persoonlijk contact een belangrijke peiler van de dagelijkse operatie. Wij zijn ervan overtuigd dat er veel meer uit dit ‘gezicht’ te halen is met de mogelijkheden van nu. AV, ofwel video, is daarin een belangrijke schakel, die de realiteit koppelt aan digitale communicatie. Het koppelt onze fysieke wereld aan de digitale en verschaft de persoonlijke ‘klik’ aan alle digitale communicatie met onze relaties.

read more